• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

História

Kráľ Žigmund v roku 1414 potvrdil Cudarovcom vlastníctvo ich dedičného panstva Makovica,

ku ktorému patril aj Vyšný Tvarožec. Pri tej príležitosti vznikli prvé správy o tejto dedine. Z ich obsahu vyplýva, že Vyšný Tvarožec jestvoval už pred rokom 1414.

V písomnostiach z 15. – 16. storočia sa vyskytuje zväčša v maďarských názvoch Thurospathaka a Felsewhurospathaka, odvodených od slovenského názvu Tvarožec, ktorý sa do písomností dostal náhodne a v skomolenej podobe.

Vzhľadom na zemepisnú polohu dediny, jej názov, obsah správ z roku 1414 a vývin osídlenia najbližšieho okolia možno usúdiť, že Vyšný Tvarožec založili usadlíci so šoltýsom podľa zákupného práva koncom 14., prípadne začiatkom 15. storočia, pričom bol mladšou dedinou ako južnejšie ležiaci Nižný Tvarožec.

Šoltýstvo tu jestvovalo aj v 16. storočí.

Vyšný Tvarožec bol v 15.-16. storočí nepretržite majetkovou súčasťou panstva Makovica. V druhej polovici 15. storočia tu hospodárilo okolo päť sedliackych domácností, ale v roku 1492 už len tri. Čoskoro sa pravdepodobne aj tie odsťahovali a sídlisko spustlo. Dedina sa nevyskytuje v listinách o panstve Makovica zo začiatku 16.storočia. Nové obyvateľstvo sa tu usadilo v 20.-30. rokoch 16. storočia.

V rokoch 1543, 1567 a 1588 sedliacke domácnosti zdanili daňou kráľovi od 9,2 resp. 1 porty, pričom v roku 1567 hospodárili len tri domácnosti. Jedna na celej a dve na polovičných usadlostiach. V tých rokoch tu boli 3,3 a 2 želiarske domácnosti. Sídlisko malo v roku 1600 štyri obývané poddanské domy a dom šoltýsa.

Koncom 16. storočia bol Vyšný Tvarožec malou dedinou a počet obyvateľov a domov vzrástol po prisťahovaní ďalších obyvateľov. V roku 1618 už hospodárilo 14 sedliackych domácností zväčša na polovičných, ale aj menších usadlostiach. Šoltýstvo s mlynom patrilo dvom rodinám. Vyšný Tvarožec patril k rusínskym dedinám na panstve Makovica.

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8.00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8.00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 8.00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 8.00 - 12:00       12:30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa