• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zriadenie úverového účtu Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru bankou klientovy Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
poskytovanie združenej dodávky elektriny Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: ČEZ Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie dôveryhornej služby vydávania certifikátov Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: Dising, a.s.
0.00 €
Spolupráca Zmluvných strán pri realizácii divadelného predstavenia Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča
550.00 €
podpora projektu- Vystupenie činohry Divadla Alexandra Duchnoviča Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšin
500.00 €
Poskytnutie združenej dodávky elektriny Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: ČEZ Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2018 Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
600.00 €
Spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť Odb.: Mesto Bardejov
Dod.: Obec Vyšný Tvarožec
0.00 €
Zabezpečenie komplexnej činností v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
0.00 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
11647.30 €
Doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: NN-Tatry-Sympatia d.d.s.,a.s.
50.00 €
Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: PP PROTECT
15.00 €
zámena pozemkov Odb.: Juraj Balaščák
Dod.: Obec Vyšný Tvarožec
0.00 €
prevod nehnuteľnosti Odb.: Ivo Belejčák
Dod.: Obec Vyšný Tvarožec
0.00 €
poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
Poskytovanie služby, v podobe administratívnych prác súvisiacich s elektronickým verejným obstaravaním Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: FH-STAV s.r.o.
0.00 €
Odborná poradenská činnosť v súvislosti s vykladom z.č. 131/2010 Z.z. o pohrebnictve Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: Milan Groško - MGP
30.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Poskytovanie služby, v podobe administratívnych prác súvisiacich s elektronickým verejným obstaravaním Odb.: Obec Vyšný Tvarožec
Dod.: DARECO s.r.o.
0.00 €
prenajom nehnuteľnosti p.č. 65/4 Odb.: VIMMA, s.r.o.Bardejov
Dod.: Obec Vyšný Tvarožec
10.00 €
Predaj parcely Odb.: Juraj Balaščák
Dod.: Obec Vyšný Tvarožec
834.00 €
Nájom pozemkov Odb.: TORNO,s.r.o.
Dod.: Obec Vyšný Tvarožec
205.30 €
zámena pozemkov Odb.: Katarína Židišinová
Dod.: Obec Vyšný Tvarožec
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8.00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8.00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 8.00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 8.00 - 12:00       12:30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa